Anders Hytter

Anders Hytter

Organisation & Ledarskap

anders.hytter@studiostrumenti.se

0708-50 88 80  

Studio Strumenti AB

www.studiostrumenti.se

1. Vad kan du hjälpa till med?
Öka företagets effektivitet genom att "Affär" (det du ska tjäna pengar på), ”Organisation” (hur det ska gå till) och ”Individ” (du själv och/eller dina medarbetare) är så synkroniserade som möjligt.

2. Vad är dina styrkor?
Jag är bra på att lyssna och att analysera. Har varit chef och arbetat som ledarskaps- och organisationskonsult i över 25 år. Är både ekonom och beteendevetare.

3. Vad driver dig?
Min drivkraft är att hjälpa personer och företag att växa, samtidigt som de mår bra och utvecklas.

4. Vad ser du som viktiga framgångsfaktorer?
För kunden: att vi kan förstå och utveckla det som gör att företaget tickar på och blir framgångsrikt. För mig: att jag kan förstå företaget på djupet.

5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?
Det är alltid kunden som äger frågan. Min roll är att vara den som hjälper till att se saker ur andra, kanske nya, perspektiv och att hitta nya vägar att pröva.

Utvecklad av DH Solutions