Bennie Forss

Bennie Forss

IT & Digitalisering

Bennie.forss@zenta.se

0704-99 77 87

Zenta

www.zenta.se

1. Vad kan du hjälpa till med?
Jag kan hjälpa företag att koppla ihop sina datasystem och digitalisera sin verksamhet: automatisera flöden, integrera affärssystem och eliminera felkällor samt minska belastningen på personal och interna processer. Allt med affärsutveckling som bas.

2. Vad är dina styrkor?
Min kreativitet och breda kunskap. Mycket av arbetet med digitalisering och automation är att förstå många typer av system och verksamheter samt hitta kreativa lösningar för respektive företag.

3. Vad driver dig?
Jag drivs av förändring. Inget är så roligt som att få en inblick i en verksamhet som suttit fast i gamla vanor och presentera en lösning som underlättar genom ny, modern teknik.

4. Vad ser du som viktiga framgångsfaktorer?
En stabil grund är viktigt för att man ska kunna fokusera på rätt saker och kunna skala upp sin verksamhet.

5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?
Alltför ofta vill konsulter sälja sin egen produkt. Jag tror på att lyssna in kunden och presentera den självklart bästa lösningen. Målet är viktigast – att effektivisera verksamheten.

Utvecklad av DH Solutions