David Berglund

David Berglund

David.berglund@zenta.se

0735-45 04 49

Zenta

www.zenta.se

1. Vad kan du hjälpa till med?
Framför allt affärsutveckling och digitalisering. Att identifiera och implementera integrationer mellan system, effektivisera processer eller utveckla nya affärsmodeller.

2. Vad är dina styrkor?
Min utbildning som projektledare, bakgrund inom programmering och som entreprenör har gett en bred bas för att förstå och kunna kommunicera hela kedjan i en förändringsprocess.

3. Vad driver dig?
Att skapa tillväxt på det sätt som är mest gynnsamt och bäst lämpat för kunden. Att få komma in i en verksamhet och bidra till ett nytt tankesätt eller en ny teknisk lösning som skapar kundnytta.

4. Vad ser du som viktiga framgångsfaktorer?
Att konstant våga utmana sitt tankesätt och sina rutiner. Min erfarenhet säger att de som gör det också har alla förutsättningar att fokusera på rätt saker.

5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?
Att lyssna in kunden och leverera något som stämmer med dennes målbild. Det finns två stora felkällor i förändringsarbete; att visionen inte förstås för att kunden och konsulten pratar olika språk och att konsulten hellre vill sälja en egen, färdigpaketerad produkt än det som är bäst för kunden.

Utvecklad av DH Solutions