Kristian Elmefall

Kristian Elmefall

IT & Digitalisering

Organisation & Ledarskap

kristian.elmefall@digitalventure.se

0702-60 49 99

Digital Venture

www.digitalventure.se

1. Vad kan du hjälpa till med?
Jag hjälper företag undersöka hur digitalisering kan förändra dem eller deras affärsmodell.

2. Vad är dina styrkor?
Analytisk, handlingskraftig och bred erfarenhet av olika branscher.

3. Vad driver dig?
Ständiga förbättringar. Det måste vara bättre idag än vad det var igår och imorgon måste det vara bättre än vad det är idag.

4. Vad ser du som viktiga framgångsfaktorer?
Förståelse för verksamheten och en grundad syn på hur mycket förändring organisationen orkar med.

5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?
Att möta organisationen där den är och att konsultation handlar om kompetensöverföring.

Utvecklad av DH Solutions