Lena Gustafsson

Lena Gustafsson

Organisation & Ledarskap

lena@guldkanten.com

0708-77 61 86

Guldkanten

www.guldkanten.com

1. Vad kan du hjälpa till med?

Jag kan hjälpa till med att skapa klarhet och förståelse när tankarna börjar gå i cirklar och man tappar riktning. Jag kan också hjälpa företagaren att hålla fokus när denne vill prestera på toppen av sin nivå.

2. Vad är dina styrkor?

Att jag ser företagarens potential och hinder och kan få ut mer av denne. Jag har jobbat i allt från soloföretag till multinationella organisationer och kan med lätthet flytta mig mellan olika organisationsformer, storlekar och sammanhang. Jag får ofta positiv feedback av kunder för mitt lugn och min förmåga att göra det svåra enkelt.

3. Vad driver dig?

Att se utveckling i organisationer och att se människor komma åt att vara allt de kan vara.

4. Vad ser du som viktiga framgångsfaktorer?

Den bärande framgångsfaktorn är att vara klar över vad du egentligen vill uppnå. Vilka värderingar och mål är det som definierar framgång för dig?

5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?

Som konsult är det viktigt att snabbt uppfatta både kärna och kontext och att vara lyhörd för potentialen i verksamheten. Kärnan för mig är att utgå från det som är.

Utvecklad av DH Solutions