Maria Bengtsson

Maria Bengtsson

Ekonomi & Juridik

maria.bengtsson@crowehorwath.se

0470-79 56 10

Tönnerviks Horwath Revision AB

www.crowehorwath.se

1. Vad kan du hjälpa till med?
Jag hjälper till att få ordning på rutinerna för den löpande bokföringen, säkrar upp att lagar, branschpraxis och rådande redovisningsprinciper följs.

2. Vad är dina styrkor?
Kunskap och kompetens inom skatt, redovisning och rådgivning.

3. Vad driver dig?
Min ambition är att utveckla varje kunduppdrag, oberoende av storlek eller karaktär, till ett verkligt bra samarbete.

4. Vad ser du som viktiga framgångsfaktorer?
Det hjälper inte att springa fort om man inte vet vart man är på väg. Redovisningen är en del av kompassen man behöver för att hamna rätt.

5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?
Kompetens, professionalism, engagemang och hög servicenivå ska vara hörnstenar i sättet att arbeta. Kunderna ska känna att de har stor nytta av mig och att det lönar sig att anlita mig.

Utvecklad av DH Solutions