Paul Nordström

Paul Nordström

Organisation & Ledarskap

paul@fyrarummaren.se

0703-31 12 29

Paul Nordström Konsult AB

www.paulnordstrom.se

1. Vad kan du hjälpa till med?
Jag kan utveckla chefs-och ledarskap så att företagaren tillsammans med sina medarbetare förbättrar verksamhetsresultatet.

2. Vad är dina styrkor?
Kunder till mig har uttryckt att jag är bra på att lyssna in och förstå organisatoriska problem. Att kunna stödja chefer och medarbetare för verksamhetsutveckling och ökad produktivitet.

3. Vad driver dig?
Att det är personlig utveckling i organisationer som leder till verksamhetsutveckling.

4. Vad ser du som viktiga framgångsfaktorer?
Som chef, särskilt i små företag, är man ofta ensam och har många olika roller; arbetsgivare, personalchef, marknadsförare, inköpare med flera. Tid för reflektion och samtal om utveckling är ofta begränsade. 

5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?
Att skapa förtroende, överenskommelser och en produktiv relation med kunden.

Utvecklad av DH Solutions