Sara Albertson

Sara Albertson

Marknad & Sälj

sara.albertson@readydigital.se

0470-70 36 75

Ready Digital AB

www.readydigital.se

1. Vad kan du hjälpa till med?
Digital marknadsföring! Jag hjälper företag att bygga varumärke och få nya kunder via Internet. Idag sker ofta första kontakten med ditt företag online och det är viktigt att din målgrupp väljer just ditt företag. Det kan handla om att bli synlig på Google (SEO/SEM), skapa engagemang i rätt socialamedier-kanaler och leda målgruppen till en professionell attraktiv webbplats, som får dem att vilja ta kontakt.

2. Vad är dina styrkor?
Jag har lång erfarenhet av både traditionell och digital marknadsföring i olika branscher. Jag ser till helheten, så att alla delar samverkar för att nå uppsatta mål. Jag är målmedveten och värderar vikten av en digital strategi som grund, för att det inte bara ska bli digitala punktinsatser som exempelvis ”publicera inlägg på Instagram när det händer något”.

3. Vad driver dig?
Att se företag växa när de tar tillvara de digitala möjligheterna! Även mindre företag kan lyckas online, trots att de har större konkurrenter. Den digitala utvecklingen är också spännande, vilket gör att det hela tiden kommer nya sätt att nå sina målgrupper.

4. Vad ser du som viktiga framgångsfaktorer?
Den stora fördelen med digital marknadsföring är att den är mätbar. Genom att sätta upp mål går det att testa, mäta, analysera och sedan förbättra det som fungerar – det blir en positiv spiral. När vi lyckas nå ut till potentiella kunder, får dem att konvertera och sedan bli engagerade återkommande kunder – då har vi hjälpt kunden att lyckas!

5. Vad är viktigt att tänka på som rådgivare/konsult?
Att lyssna och göra en noga analys för att kunna utgå från just det unika företagets förutsättningar, mål, målgrupp och konkurrensfördelar. Det är också viktigt att kunna ge konkreta råd som företagaren själv kan genomföra.

 

 

Utvecklad av DH Solutions