Arvid Hajilou

Arvid Hajilou

Produkt- och tjänsteutveckling samt import och export

arvid.hajilou@linneinnovation.se 073-664 7232

Linné Innovation AB

www.linneinnovation.com

Arvid ger dig råd inom

  • Innovation
  • Value proposition
  • Design thinking
  • Lean

Arvid driver egna firman Linne Innovation och arbetar med innovation och kreativitet. Arvid är själv en entreprenör och vet hur det är att skapa något – endast utifrån en idé – men han har utvecklat verktyg och metoder att ta till för att nå ända fram. Dessa förmedlar han gärna till dig och ditt företag.

 

Sök till Konsulttimmen för att anlita Arvid kostnadsfritt