Bennie Forss

Bennie Forss

IT och digitalisering

bennie.forss@zenta.se 0470-33 93 52

Zenta

www.zenta.se

Bennie ger dig råd om

  • Innovation
  • Digitalisering
  • Affärsutveckling
  • Tillväxt
  • Förändring
  • Förenkla

Bennie driver digitaliseringsfirman Zenta i Växjö. Där råder stor spännvidd bland kunderna – allt från stora koncerner till små lokala enmansföretag. Bennie kan hjälpa dig att, genom digitalisering, skapa lösningar som underlättar vardagen för ditt företag – oftast med relativt enkla medel och med dina befintliga system. 

Sök till Konsulttimmen här