Cecilia Wickström

Cecilia Wickström

Produkt- och tjänsteutveckling samt import och export

cecilia.wickstrom@almi.se 072-242 01 83

Almi Kronoberg

www.almi.se

Cecilia ger dig råd kring

  • Affärsmodellering
  • Exportteknik
  • Internationell marknadsföring
  • Internationell e-handel

Cecilia arbetar på Almi Företagspartner och hjälper dig som vill ta dig ut på en internationell marknad. Hon tittar på om din affärsmodell håller på den nya marknaden, om du behöver anpassa din produkt – och hur du hittar nya distributörer och leverantörer.

 

Sök till Konsulttimmen för att anlita Cecilia kostnadsfritt