Fredrik Asplund

Fredrik Asplund

Ledning organisationsutveckling och HR

Produkt- och tjänsteutveckling samt import och export

gfasplund@gmail.com 070-862 20 38

Oriolus AB

Fredrik ger dig organisationsutvecklingsråd om

  • Strategi-, affärs- och handlingsplaner
  • Ledningsgrupp- och styrelsearbete
  • Organisations- och verksamhetsutveckling
  • Förändringsledarskap
  • Rekryteringar/uppsägningar

Fredrik ger dig produktutvecklingsråd om

  • Internationella inköp
  • Försäljning på exportmarknader
  • Process för framgångsrik produktutveckling
  • Sortimentsanalys
  • Patent och immaterialrätt

Fredrik driver egna firman Oriolus och hjälper dig med frågor kring ditt företags styrelsearbete och ledningsgrupp. Kanske undrar du hur du ska genomföra en förändringen i organisationen? Genom lång erfarenhet i ledande positioner kan Fredrik ge dig handfasta och beprövade tips som fungerar.

 

Sök till Konsulttimmen för att anlita Fredrik kostnadsfritt