Göran Granemark

Göran Granemark

Hållbar utveckling

goran.granemark@ciconia.se 070-654 18 29

Miljöledarna Ciconia

www.ciconia.se

Göran ger dig råd inom

  • Ledningssystem
  • Miljölagstiftning
  • Miljöpåverkan
  • Kvalitet- och miljöledningssystem
  • Certifiering av ledningssystem

Göran driver egna firman Ciconia. Du och ditt företag kan få hjälp av Göran om ni vill utveckla er verksamhet inom hållbarhetsområdet, till exempel på hur ni ska få en miljöprofil. Därutöver kan han agera bollplank vad gäller frågor kring kemikalier och miljölagstiftning.

 

Sök till Konsulttimmen för att anlita Göran kostnadsfritt