Hans Svegmar

Hans Svegmar

Ekonomi och juridik

Ledning organisationsutveckling och HR

hans@affarsradgivarna.se 0708-111 670

Affärsrådgivarna Sverige

www.affarsradgivarna.se

Hans ger dig ekonomiråd inom

  • Lönsamhetsanalys-/utveckling
  • Ekonomistyrning
  • Finansiering
  • Ekonomisk planering
  • Budgetering

 

Hans ger dig organisationsutvecklingsråd inom

  • Styrelsearbete
  • Verksamhetsstyrning
  • Strategifrågor
  • Företagsstruktur
  • Mötesteknik

Hans driver egna bolaget Affärsrådgivarna Sverige. Hans kan ge dig råd kring hur ditt företag kan bli mer lönsamt genom att titta på ditt företags resultat- och balansräkning. Du kan också anlita Hans om du behöver råd kring hur din styrelse och ledningsgrupp kan jobba tillsammans eller hur du ska komma igång med styrelsearbetet.

 

Sök till Konsulttimmen för att anlita Hans kostnadsfritt