Karl Petter Hjelmer

Karl Petter Hjelmer

IT och digitalisering

kp@gobrave.se 0470-78 37 08

GoBrave

www.gobrave.se

Karl Petter ger dig råd kring

  • Utveckling av digitala tjänster för interna behov, B2C och B2B
  • User-/customer experience
  • Hemsidor
  • E-handel

Karl Petter är digital strateg på webb- och reklambyrån GoBrave i Växjö. Med ett beteendevetenskapligt utgångsläge tittar han på ditt företags digitala kanaler och försöker höja värdet för dina kunders upplevelse genom användarvänlighet och att förena attraktiv yta med underliggande komplex teknik.

 

Sök till Konsulttimmen här