Kristian Elmefall

Kristian Elmefall

Produkt- och tjänsteutveckling samt import och export

kristian.elmefall@leaps.se 070-260 49 99

Leaps

www.leaps.se

Kristian ger dig råd inom

  • Innovation
  • Validering av idéer/produkter
  • Utveckling av ny/vidareutveckling av befintlig produkt
  • Affärsmodeller

Kristian driver innovationsbyrån Leaps. Har du en idé om en ny produkt eller tjänst – och vill testa om den fungerar? Kristian kan på ett strukturerat sätt hjälpa dig med att ta reda på om din idé håller.

 

Sök till Konsulttimmen här