Kristian Elmefall

Kristian Elmefall

Produkt- och tjänsteutveckling samt import och export

kristian.elmefall@leaps.se 070-260 49 99

Leaps

www.leaps.se

Kristian ger dig råd inom

  • Innovation
  • Validering av idéer/produkter
  • Utveckling av ny/vidareutveckling av befintlig produkt
  • Affärsmodeller

Kristian driver innovationsbyrån Leaps. Har du en idé om en ny produkt eller tjänst – och vill testa om den fungerar? Kristian kan på ett strukturerat sätt hjälpa dig med att ta reda på om din idé håller.

 

Sök till Konsulttimmen för att anlita Kristian kostnadsfritt