Lena Björkqvist

Lena Björkqvist

Ledning organisationsutveckling och HR

lena.bjorkqvist@arbetsratt-hr.se 070-508 81 60

Arbetsrätt & HR Lena Björkqvist AB

www.arbetsratt-hr.se

Lena ger dig råd inom

  • Arbetsrätt/arbetsrättsjuridik
  • Lagar och avtal
  • Struktur på HR-arbetet

Lena driver sin egna firma inom arbetsrätt och HR. Lena hjälper dig att hålla dig uppdaterad kring lagar och regler inom HR-området. Hon kan också hjälpa dig att göra en analys av vad ditt företag behöver för att nå upp till de viktigast lagkraven inom arbetsrätt.

 

Sök till Konsulttimmen för att anlita Lena kostnadsfritt