Lena Björkqvist

Lena Björkqvist

Ledning organisationsutveckling och HR

lena.bjorkqvist@arbetsratt-hr.se 070-508 81 60

Arbetsrätt & HR Lena Björkqvist AB

www.arbetsratt-hr.se

Lena ger dig råd inom

  • Arbetsrätt/arbetsrättsjuridik
  • Lagar och avtal
  • Struktur på HR-arbetet

Lena driver sin egna firma inom arbetsrätt och HR. Lena hjälper dig att hålla dig uppdaterad kring lagar och regler inom HR-området. Hon kan också hjälpa dig att göra en analys av vad ditt företag behöver för att nå upp till de viktigast lagkraven inom arbetsrätt.

 

Sök till Konsulttimmen här