Paul Nordström

Paul Nordström

Ledning organisationsutveckling och HR

paul@fyrarummaren.se 070-331 12 29

www.paulnordstrom.se

Paul ger dig råd kring

  • Krishantering
  • Kommunikation: retorik, bemötande, lyssna, mötesteknik
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Förändringsarbete

Paul är expert på lednings- och organisationsutveckling och kan stötta dig med dina frågor kring chef- och medarbetarskap. Kanske känner du att du behöver utveckla ditt ledarskap? Då kan Paul hjälpa dig. 

 

Sök till Konsulttimmen för att anlita Paul kostnadsfritt