Frågor och svar

Varför finns Konsulttimmen?

Idén är enkel: om våra företag utvecklas, utvecklas hela Kronoberg. Konsulttimmen erbjuder kostnadsfri rådgivning och affärsutveckling för dig som är företagare i Kronobergs län.

Kostar det verkligen ingenting?

Konsulttimmen finansieras av regionala skattepengar och EU-pengar, så du är indirekt medfinansiär om du betalar skatt och moms. Men du betalar inget ytterligare för att använda dig av Konsulttimmen. Däremot – har du bokat en tid med en konsult som du inte genomför med kort varsel (mindre än 24 timmar) så kan du bli återbetalningsskyldig 600 kronor.

Kan jag boka en annan konsult än de konsulter som finns på webbplatsen?

Nej, i alla fall inte genom Konsulttimmen. De konsulter vi har knutna till oss är upphandlade och har genomgått en kvalitetsbedömning så att du ska få möjlighet att träffa några av länets bästa konsulter. 

Vad innebär "ekonomi i balans"?

Det innebär att ditt företag inte har några skatteskulder eller att ditt företag är försatt i konkurs.

Hur sker mötet?

Du och konsulten kommer ömsesidigt överens om hur och när ni ska träffas – ni bestämmer tillsammans om ni vill genomföra konsulttimmen digitalt eller fysiskt.

Vad händer om jag inte dyker upp?

Har du bokat en tid med en konsult som du inte genomför med kort varsel (mindre än 24 timmar) så kan du bli återbetalningsskyldig 600 kronor.