Tillgänglighet

Region Kronoberg står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur konsulttimmen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

 

Om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från regionkronoberg.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via e-post. Skriv ”Tillgänglighet” i ämnesraden. Svarstiden är normalt en vecka. 

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss via mejl så att vi får veta att problemet finns. Skriv ”Tillgänglighet” i ämnesraden. Svarstiden är normalt en vecka.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

Bloggarna som presenteras på Region Kronobergs bloggportal är inte tillgänglighetsanpassade. Vissa system som hämtas in till webbplatsen uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna. Utöver detta är det innehåll som beskrivs nedan inte heller helt tillgängligt. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2021.

  • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren. [WCAG 2.4.7 (AA)]
  • Vissa kontraster mellan bakgrundsfärger och textfärger har inte tillräckligt stark kontrast. [WCAG 1.4.3 (AA)]

 

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det finns innehåll på webbplatsen som inte omfattas av lagen på grund av tidpunkten då det publicerades – det finns ett fåtal videor som publicerades innan 23 september 2020 som inte är syntolkade.  

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av konsulttimmen.se med hjälp av vår webbplatsleverantör DH Solution. Vi avser att under 2021 börja använda ett system för kontroll av tillgänglighet vilket innebär att vi regelbundet ska kunna genomföra kontroller av innehållet. Senaste bedömningen gjordes den 13 augusti 2018. Webbplatsen publicerades i oktober 2017.

Redogörelsen uppdaterades senast den 25 november 2020.