Vad är Konsulttimmen?

Vad är Konsulttimmen?

Genom Konsulttimmen kan du som är småföretagare i Kronoberg få kostnadsfri expertrådgivning. Du får sex kostnadsfria timmar och väljer mellan 35 lokala konsulter. Rådgivningen utförs av kvalificerade experter som valts ut och upphandlats av Region Kronoberg. Den enda motprestationen är att du fyller i några enkätsvar så att vi kan göra Konsulttimmen ännu bättre.

 

För vem?

Konsulttimmen riktar sig till dig med F-skattsedel, oavsett bolagsform, har din ekonomi i balans och har 0–49 anställda*. Under Konsulttimmens första omgång, 2017–2019, tog 200 företagare i Kronoberg del av konsulttimmarna. 

*Stödet gäller inte dig som är primärproducent av livsmedel.

 

​Ansök till Konsulttimmen

 

Du kan få rådgivning inom dessa områden:

1. Ekonomi och juridik
2. Marknadsföring och sälj
3. Ledning, organisationsutveckling och HR
4. IT och digitalisering
5. Produkt- och tjänsteutveckling samt import och export
6. Hållbar utveckling

Konsulttimmen finansieras av Region Kronoberg och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

Träffa företagare som tagit del av Konsulttimmen

 

Så går Konsulttimmen till

Ansök snabbt och enkelt här. När du fyllt i dina uppgifter kommer du till frågebatteriet Kompassen där du får besvara några korta frågor om ditt företag. Frågorna är för att du ska kunna använda dina konsulttimmar på bästa möjliga sätt.

Innan din ansökan blir godkänd blir du kontaktad av en handläggare på Region Kronoberg, under förutsättning att du har gått med på följande: 

  • Att du svarar på en enkät efter varje använd konsulttimme och när du använt alla dina sex timmar.
  • Att du är okej med att dina uppgifter om dig och ditt företag behandlas i enlighet med GDPR.

 

Efter ditt samtal med handläggaren blir din ansökan godkänd och du får sex kostnadsfria konsulttimmar som du kan använda på en eller flera konsulter, inom ett eller flera expertområden. 

Kontakta den eller de konsulter du vill få rådgivning från, via mejl eller telefon. Du hittar alla konsulters kontaktuppgifter här.

Efter rådgivningen kommer du att få ett mejl med några korta enkätfrågor. Dessa ska du besvara så snart du kan. När du har svarat på enkäten kan du boka fler konsulttimmar – förutsatt att du inte uppnått maxantalet om sex konsulttimmar.  

Efter den sjätte och sista konsulttimmen (eller om du nöjer dig med färre än sex timmar) får du din slutenkät som du också ska svarar på så snart du kan.